Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03/03/2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De verwerking van jouw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

De via onze website meegedeelde persoonsgegevens worden bewaard door SWATT BV, (BE0727.493.862, met vestiging te Roeselaarsestraat 668 bus1, 8870 Izegem), in het kader van onze dienstverlening.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via onze website over jou verkrijgen. We adviseren je om deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • wij ernaar streven onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij eerst vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag te laten wijzigen of te verwijderen;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij van jou bewaren, neem dan contact met ons op. Hiervoor kan je mailen naar info@swatt.be, ons telefonisch contacteren op het nummer 0470 52 31 45 of ons op de hoogte brengen via ons contactformulier.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we via onze website verzamelen worden gebruikt

 • om aanbiedingen te formuleren en/of voor het verstsrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten (inclusief marketing);
 • om onze commerciële relaties te onderhouden;
 • om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten;
 • voor het algemeen beheer van de prestaties van onze werknemers, onderaannemers en aangestelden.

In het kader van een sollicitatie worden jouw gegevens gebruikt

 • om jobaanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze vacatures en activiteiten;
 • om jouw profiel en geschiktheid te beoordelen voor de openstaande vacature;
 • voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling (zoals bv volgen van een opleiding);
 • voor managementdoeleinden (bv voor de interne controle en bedrijfsveiligheid, het uitoefenen van audits,…);
 • teneinde wet- en regelgeving te kunnen naleven.

Ter verwezenlijking van deze doelstellingen, kunnen jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan werknemers en onderaannemers die namens SWATT diensten verlenen, alsook aan onze klanten en overheidsinstanties.

Bescherming van jouw gegevens

SWATT is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons ertoe om die persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Je hebt steeds het recht je te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens.  Je hebt ook te allen tijde recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens en om deze aan te passen.  Je kan je tevens kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@swatt.be, ons telefonisch contacteren op het nummer 0470 52 31 45 of ons op de hoogte brengen via ons contactformulier.